Puntenverdeling kokers/afwassers

Hoi allen,

(er staat wel WWcie, maar ik wist de inlog van de eetcie niet meer, dus vandaar!)

 

Aan ons is gevraagd of het misschien niet handiger is om de punten van kokers en afwassers anders te verdelen, omdat de taken eigenlijk meestal bijna even groot zijn. Wij willen hiervoor in Poll-vorm feedback. Wie zou het eens zijn met welk systeem? Let op: Er blijft gelden dat maandagkokers gratis eten.